De Levenscomponist

Het Kinderwenscafé


Het café, waar je terecht kan als je te maken hebt met een onvervulde kinderwens, in een vruchtbaarheidstraject zit (of start) en op een ongedwongen manier in contact wil komen met lotgenoten. Daarnaast kan je op deze avond vragen stellen aan professionals.

De café’s worden in verschillende regio’s in Nederland gehouden.


Utrecht 2020 / 2021

Nieuwe data Kinderwenscafe:

Di 29 september
Di 1 december 
Di 23 februari
Di 18 mei

Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: Metaal Kathedraal, Rijksstraatweg 20, 3545 NA Utrecht

Programma:

Onder leiding van fertiliteitsarts Esther van Duinen en
Fertiliteitscoach Marijke Linssen, gaan de deelnemers in kleine groepjes in gesprek over verschillende thema’s.
Daarna is er een borrel, waar je in de gelegenheid bent om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die je zelf nog wil aandragen, of nog verder wil uitdiepen.

Entree:
gratis

Deelnemen. Je kunt je opgeven via emailadres: kinderwenscafe.utrecht@gmail.com